PROMOCJE

 

KONTAKT

Dane teleadresowe


KONCEPT-L Spółka Akcyjna
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
 
NIP: 526-21-03-850, REGON: 012851680, GIOŚ: E0000429WBW
Wpisano do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306428
Kapitał zakładowy: 504 000 zł wpłacony w całości
 
Bank PKO S.A.
78 1240 1066 1111 0000 0006 3829
 
fax 22 512 79 01
 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
biuro w godz.: 8.00 - 16.00
magazyn, odbiór towaru w godz.: 8.00 - 20.00
 

MAGAZYN ORAZ SERWIS ZNAJDUJĄ SIĘ NA TYŁACH BUDYNKU BIUROWEGO, PRZY RAMPACH


Mapa dojazdu